Czas podsumowania – Inspirujemy do bycia EKO…

UWAGA!!! Drodzy koordynatorzy innowacji „Inspirujemy do bycia EKO…”. Czas realizacji innowacji dobiega końca proszę więc o wypełnienie krótkiego sprawozdania – możecie je również przedłożyć u siebie w szkołach. Podobną wiadomość przesłałam również do Waszych szkół bądź bezpośrednio do Was. Po zebraniu Waszych sprawozdań cząstkowych opracuję sprawozdanie zbiorcze, a Wy i Wasze szkoły otrzymacie stosowne certyfikaty. Pamiętajcie, że innowacja jest wartościowa chociażby ze względu na to, iż została objęta honorowym patronatem Ministra Klimatu i Środowiska.

Czekam więc na Wasze sprawozdania

I jeszcze zobaczcie jaki piękny padlet autorstwa Pani Magdaleny Jasiaczek

Made with Padlet

Żabing

Czym jest Ogółnołódzki Żabing? 

Ogólnołódzki Żabing to cykliczny projekt tworzony w nurcie nauki obywatelskiej, którego celem jest zinwentaryzowanie płazów na terenie miasta Łodzi i całego regionu, aby lepiej je chronić. 

Dodatkowym celem projekt jest również podnieść świadomości łodzianek i łodzian na temat obszarów przyrodniczo cennych regionu oraz gatunków prawnie chronionych. 

Kto może wziąć udział w akcji?  

Każdy, niezależnie od wieku czy posiadanej wiedzy przyrodniczej.  

Jak się zaangażować?  

1. Udaj się na spacer nad okoliczny zbiornik wodny, rzekę, rów melioracyjny, czy podmokłą łąkę.

2. Zamień się w herpetologa, czyli naukowca zajmującego się płazami i gadami i obserwuj, czy w wybranym przez Ciebie miejscu są płazy. Jeżeli masz taką możliwość np. poprzez aparat lub lornetkę spróbuj je zidentyfikować (pomocne materiały w wydarzeniu!). 

Użyj także swojego słuchu. Płazy świetnie się kamuflują, ale w okresie godowym potrafią być głośne. Zwróć uwagę czy w wodzie znajduje się skrzek lub kijanki, i czy obecne są ryby. 

PAMIĘTAJ!

Wszystkie płazy w Polsce objęte są ochroną gatunkową! Nie łap dorosłych osobników ani kijanek, nie przemieszczaj i nie zabieraj ich skrzeku! Warto dokumentować obserwowane płazy. 

Jeżeli jesteś w stanie to zrobić nagraj i sfotografuj je. Takie materiały przydadzą się przy weryfikacji obserwacji. 

3. Swoją obserwacje zgłoś w formularzu na stronie https://zabing.forestminded.pl/ 

Brak płazów to też wartościowa obserwacja. 
Jeżeli w miejscu obserwacji nie było płazów, również to zgłoś! 

Jeżeli nie jesteś w stanie zidentyfikować dorosłych płazów w kwestionariuszu nie zaznaczaj, żadnego konkretnego gatunku, to też jest OK! 
Możesz przesłać nam wykonane zdjęcia lub nagrania dźwięków, wszystkie szczegóły jak to zrobić oraz dodatkowe materiały pozwalające na samodzielną naukę rozpoznawania płazów i ich głosów również znajdują się na stronie: 
https://zabing.forestminded.pl/ 

Czy akcja już trwa?  

TAK, II Ogólnołódzki Żabing rozpoczął się 20.03.2022 w Światowy Dzień Żaby i potrwa do 30.09.2022. 
Data w wydarzeniu na FB jest ustawiona na jego faktyczny koniec ze względu na ograniczenia, które nakłada platforma. 

Dla tych, którzy przegapili, nie mogli, zapomnieli:) 22 marca!

Jesteś nauczycielem w szkole podstawowej i szukasz ciekawych narzędzi do pracy z uczniami?

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie Pierwsze kroki z Eduelo, podczas którego dowiesz się:

1. Jakie możliwości daje platforma Eduelo.pl

2. Jak zacząć korzystać z Eduelo, założyć konto, udostępnić loginy uczniom

3. W jaki sposób wykorzystać Eduelo na lekcji

Szkolenie prowadzone jest online i dostępne do wyboru w kilku terminach. Po szkoleniu otrzymasz od nas zaświadczenie o uczestnictwie.

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu już dziś i udostępnij informację o szkoleniu innym nauczycielom, aby również mogli z niego skorzystać.

https://eduelo.clickmeeting.com/?fbclid=IwAR2k–nYuluA8apQMCK_6xMv02KYHGXe6RuGNuXuSP_hoIVDx8C_Qh-QB6E

Eduelo

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, dziecko i tekst „1 ee eduelo Ucz się wszędzie!”

To już ostatnia szansa by zapisać się na warsztaty Eduelo. Warsztaty skierowane do aktywnych edukatorów poszukujących ciekawych narzędzi do pracy z uczniami szkół podstawowych.

I mega bonus dla Was!!! Eduelo przekaże osobom, które będą brały udział w szkoleniu dostęp do konta Premium na dwa miesiące dla całej szkoły!!! SUPER OKAZJA – NIE PRZEGAPCIE!!!

Warsztaty odbędą się: w piątek o godzinie 17:30 i w sobotę o godzinie 9:00. Poprowadzi je Pani Monika Czerkas-Zając.

ZAPRASZAMY!!!

https://weekend.wckp.lodz.pl/

Weekend z Technologią Informacyjną

Szanowni Państwo,  

Drodzy przyjaciele Weekendu z Technologią Informacyjną 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ma zaszczyt zaprosić Państwa na XIII Weekend z Technologią Informacyjną pod hasłem: „Edukacja przyszłości – czyli jaka?” 

Jest to wydarzenie, które powinno zainteresować każdego nauczyciela niezależnie od przedmiotu i poziomu kształcenia.   

XIII Weekend z Technologią Informacyjną „Edukacja przyszłości – czyli jaka?” to 58 warsztatów, podczas których zostaną ukazane różne aspekty wykorzystania technologii informacyjnej w dydaktyce, nie tylko informatycznej, ale także w edukacji wczesnoszkolnej, na lekcjach innych przedmiotów oraz w kształceniu zawodowym. Porozmawiamy m.in. o wirtualnej rzeczywistości, Internecie rzeczy, projektowaniu 3D, kodowaniu, kształceniu hybrydowym, wykorzystaniu różnorodnych aplikacji do wzbogacenia nauczycielskiego warsztatu pracy. Zajęcia przeprowadzą trenerzy ŁCDNiKP, nauczyciele innowatorzy, członkowie Akademii Młodych Twórców oraz zaproszeni eksperci. Naszym partnerem strategicznym jest firma Microsoft, natomiast partnerem technologicznym firma Agraf. Ponadto towarzyszyć nam będą firmy Get 3D, Mechatronik, Cortland, Octopus, SGP Systems i Synapia, wydawnictwa Migra i Nowa Era, Fundacja Szkoła z Klasą, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. Organizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dwukrotnie w roku szkolnym Weekend z Technologią Informacyjną jest każdorazowo ukierunkowany na prezentację najnowszych rozwiązań informatycznych wspierających organizację procesów kształcenia.  

XIII Weekend z Technologią Informacyjną rozpocznie się 17 marca warsztatami online, natomiast 18 i 19 marca odbędą się sesje i warsztaty organizowane również w formie zdalnej.  Spotkamy się w przestrzeni wirtualnej usługi Teams.  

Jedyne warsztaty w formie stacjonarnej odbędą się 17 marca z tematyki dotyczącej drukarek 3D. 

Bardzo liczymy na Państwa obecność. Wszelkie informacje o harmonogramie warsztatów, ich tematyce, prowadzących oraz szczegółowy harmonogram z możliwością rejestracji znajduje się na stronie https://weekend.wckp.lodz.pl/ 

Rejestracja będzie otwarta do 15 marca 2022r. 

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy!  

Geografowie wobec zmian klimatu

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Seminaria dla nauczycieli geografii organizowane przez Komisję Edukacji Geograficznej PTG oraz Pracownię Dydaktyki i Promocji Geografii Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.

W programie Seminarium:

Współczesne zmiany klimatu – obserwacje, przyczyny, prognozy

Wykład poprowadzi Prof. dr hab. Joanna Wibig

Dyskusja – uczestnicy Seminarium

·      Jak uczyć o zmianach klimatu

·      Rola geografów w edukacji dla klimatu

·     Młodzież wobec zmian klimatu

Seminarium odbędzie się w dniu 28 lutego (poniedziałek), godz. 17.00

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy Teams.

Link do Seminarium:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI2NmE5ZDItZWM5ZS00NGI2LWE4ZTMtOGU4Y2M2M2MxOGU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%224c6cfdfd-2461-44dd-8be0-78bff89734b7%22%7d

UWAGA!!! KONKURS

Zapraszamy uczniów klas VI – VIII do udziału w ogólnołódzkim konkursie przyrodniczo – informatycznym i fotograficznym o tematyce ekologicznej

„SEGREGACJA ODPADÓW A ŚRODOWISKO I KLIMAT”.

Konkurs na prezentację multimedialną oraz drugi, współtowarzyszący na zdjęcia powiązane tematycznie.

Zgłoszenia szkół do 11 lutego 2022, zgłoszenia uczestników do 24 marca 2022.

Termin składania prac do dnia 28 kwietnia 2022.

Organizator – Szkoła Podstawowa numer 5 w Łodzi.

http://sp5lodz.szkolnastrona.pl/